Simundervisning för barn från
3 månader upp till 10 år

Tummelisa Simskola erbjuder simundervisning för barn från 3 månader upp till 10 år. Beroende på ålder och förkunskaper placeras barnen in i rätt grupp för att de skall kunna utveckla de vattenkunskaper som är viktiga för just dom.

Alla kurser är noggrant planerade och upplagda efter barnens ålder och kunskapsnivå. I alla kurser, från kurser med de minsta barnen till kurser med de äldsta barnen ingår varje termin flytvästträning, klädsim, livräddning, bad- & båtvett på barnens nivå. När barnen är mogna finns det även möjlighet att ta kunskapsbevis (simmärken).

Använd menyn till vänster för att läsa om de olika kurserna.