Minisim

Minisim är indelat i två olika kursnivåer: 2 – 4 år och 4 – 6 år. Välj grupp efter barnets ålder. Om barnet simmat tidigare eller inte har ingen betydelse.

De yngre barnen 2 – 4 år

I grupperna med de yngre barnen 2 – 4 år är målet är att barnen ska bli trygga i vattnet, lära sig att lita på vattnet och förstå dess bärighet samt kunna ta sig fram själva. Vi jobbar i grupp med olika övningar som anpassas efter gruppen samt att föräldern gör övningar individuellt med sitt barn. Alla barn är olika och utvecklas i olika takt så all undervisning ska vara kravlös och rolig. Det blir mycket plask och bus i dessa grupper!

De äldre barnen 4 – 6 år

I grupperna med de äldre barnen 4 – 6 år är målet att barnen själva ska ta sig fram i vattnet utan simhjälpmedel, hoppa i poolen – vända om – klättra upp själv, flyta på mage och rygg, titta under vattnet. Vissa barn kommer även att börja öva på simsätten crawl, bröst och rygg samt att dyka djupt och från kanten. I 4-6 års ålder knäcker många barnen koden och kan ”simma” men det är fortfarande svårt att koordinera ihop armar och ben rent tekniskt rätt i de olika simsätten. Även i dessa grupper finns tid för bus med kompisar och föräldrar. Simmärken tas under terminen när barnen är redo.

Vårterminen 2021

Minisim 2-4 år & 4-6 år våren 2021
(siffran inom parantes visar antalet platser kvar i just den gruppen)
Minisim 2-4 år: o 15.00 (10) + s 12.00 (2) + s 13.30 (1)
Minisim 4-6 år: o 16.00 (4)

Terminsinfo – våren 2021
Start v. 4, 25-31/1
Påsklov v, 13/14, 2-9/4
Avslutning v. 18, 3-9/5
Vi simmar totalt 14 ggr.
Priset 2475 kr avgiften kan delas upp på 3 inbetalningar.
Missade simtillfällen kan tas igen under pågående termin men inte återfås i pengar!
Pris
2475 kr (inkl. 25% moms)